Privacy Policy

Maverick Sailboats Benelux hecht waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van de gebruikers van deze website.

 

Verwerken van persoonlijke gegevens
U kunt onze website bezoeken zonder dat u ons meedeelt wie u bent en zonder dat u persoonlijke informatie hoeft vrij te geven. Echter, indien u gebruik wenst te maken van onze acties, producten en/of diensten is het nodig dat wij gegevens verwerken zoals uw naam, NAW-gegevens, e-mail adres en/of eventueel andere noodzakelijke gegevens.

Voor welke doeleinden verwerkt Maverick Sailboats Benelux uw gegevens?
Maverick Sailboats Benelux streeft er naar om de dienstverlening zo goed mogelijk af te stemmen op de wensen van klanten. De door u verstrekte gegevens, zoals onder andere uw naam en e-mailadres worden door ons verwerkt zodat Maverick Sailboats Benelux in staat is om u op maat te informeren over de beschikbare diensten, producten en nieuws.

Foto's
Tijdens uw verblijf kan Maverick Sailboats Benelux foto's maken van activiteiten onder leiding van Maverick Sailboats Benelux voor promotiedoeleinden. Voor het gebruik vragen wij toestemming per groep of individu.

Bescherming van gegevens
Maverick Sailboats Benelux doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Alleen geautoriseerd personeel heeft toegang tot uw gegevens.

Links
www.Mavericksailboats.de bevat links naar andere websites en/of bronnen. U dient zich ervan bewust te zijn dat Maverick Sailboats Benelux niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van deze andere sites en bronnen. Wij raden u ten sterkste aan de betreffende privacybepalingen van andere sites en/of bronnen altijd goed te lezen voordat u uw persoonsgegevens verstrekt.

DISCLAIMER

Definities

de eigenaar: de eigenaar van de website;

gebruik(en): alle denkbare handelingen;

u: de gebruiker (bezoeker) van de website;

de content: alle in de website aanwezige inhoud.

Gebruik van de site van Maverick Sailboats Benelux is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en gebruik van deze site betekent dat de gebruiker instemt met het volgende:

Informatie op de website

1.De informatie op deze website is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Ook wordt getracht de informatie actueel te houden. Maverick Sailboats Benelux aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Wij stellen het zeer op prijs dat u bij twijfel ons informeert. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

COPYRIGHT

De bezoeker is slechts bevoegd de Maverick Sailboats Benelux website en de daarvan afkomstige informatie te gebruiken voor strikt persoonlijke doeleinden en eventueel voor eigen gebruik te reproduceren door deze te printen of te downloaden naar een opslagmedium. De bezoeker of een derde mag niet, anders dan door middel van een hyperlink, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Maverick Sailboats Benelux, een koppeling maken tussen de Maverick Sailboats Benelux website en enige andere website, (meta) zoekmachine of computernetwerk. Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder rechten van intellectueel eigendom, op de Maverick Sailboats Benelux website en daarvan afkomstige informatie, zoals gegevens, inlichtingen, aanbiedingen, materialen, documenten, afbeeldingen, bestanden en dergelijke, bij Maverick Sailboats Benelux. Dit houdt in dat er niets aan de Maverick Sailboats Benelux website en de daarvan afkomstige informatie mag worden veranderd en dat ieder ander gebruik zonder toestemming van Maverick Sailboats Benelux niet is toegestaan.